Vuonna 2010 Turun Ekopajalla aloitettiin ISO 26000 standardin ohjeiden mukainen toiminta ja arviointi.

 ISO 26000 on yhteiskuntavastuustandardi, joka on laadittu auttamaan erilaisia organisaatioita edistämään kestävää kehitystä.
 Kyse on kansainvälisestä standardista, jonka puitteissa kukin organisaatio voi korostaa juuri sille
 sekä sen toimintaympäristölle keskeisiä periaatteita.
 Turun Ekopajalle tärkeitä aiheita ovat mm. ympäristö, työelämän käytännöt ja kuluttaja-asiat.Vuonna 2007 ins Mikko Urpo laati ekopajalle ISO 14001 standardin mukaisen Ympäristö- ja Laatujärjestelmän.

ISO 14001 on ympäristöasioiden hallintaa käsittelevä kansainvälinen standardi.